Keresztező mozgások

Keresztező mozgások

A csecsemő alapvető mozgásmintái, úgy mint a kúszás és a mászás, keresztezett mozgásformák, és érlelik a jobb és a bal agyfélteke összehangolt működését, amelyre szinte minden pillanatban szükségünk van, például akkor is, amikor olvasunk, vagy próbáljuk megfogalmazni a gondolatainkat. A kisgyermekeknél végzett keresztező mozgásos gyakorlatok szintén fejlesztik a két agyfélteke közös működését.

A földön az élőlények többsége jól felismerhető szimmetria szerint van felépítve. A sugaras” szimmetriánál, mint a napraforgó, sokkal gyakoribb az tükörszimmetrikus elrendezés. Ez a testi felépítés, egy tengely mentén jobb és bal testfélre osztja az élőlényeket, ahogyan az embert is. Ez az osztás az emberi idegrendszerben is jól látható az agyféltekék alakjának hasonlóságában, ez a hasonlóság azonban nem teljesen igaz a működésükre. Jól ismert ügyességbeli aszimmetria tapasztalható a kezekben és a lábakban, aminek a hátterében a két agyfélteke eltérő működése áll.

A jobb- vagy a balkezességet egy adott gén határozza meg, illetve magzati életben a hormonális hatások is befolyásolhatják. Az emberek többsége a nagy pontosságot igénylő tevékenységekhez, mint az írás, rajzolás dobás, a jobb kezét használja. Mivel a bal agyfélteke irányítja a jobb testfelet, ezért a jobbkezesség mellet az illető jobblábas lesz, és dominánsan a jobb szemét és a jobb fülét használja. A balkezeseknél ez fordítva igaz. Ma már tudjuk, hogy a balkezesség nem jelent intellektuális hátrányt, és az is beigazolódott, hogy az anyanyelvi, olvasási problémák, és beszédproblémák nem a balkezességgel, hanem az agyi aszimmetriával összefüggő jelenségek.

AgyféltekékJobb és bal
A bal féltekében található a beszéd megértésének és a beszédszervek mozgatásának a központja, tehát ez az oldal beszél. Emellett racionálisan és logikusan gondolkodik, mindent alaposan analizál, értelmez, kiszámol, majd rendszerez, valamint, ami még nagyon fontos, van időérzéke.
A jobb félteke nem beszél, de a beszéd érzelmi felhangjait érzékeli. Látásban többet tud, mint a baloldal, mondhatni, képekben gondolkodik: felismeri az arcokat, geometriai formákat, és a térben is tájékozódik. A jelenségekről egyidejűleg, holisztikusan vélekedik, amiket erőteljesen befolyásolnak az érzelmek. Működése ösztönös és őszinte, valamint nincs időérzéke. A muzsika élvezete is inkább jobb féltekés. A humorérzék és kreativitás is csak itt található.

Hogy a jobb és a bal agyfélteke tudjon egymással kommunikálni és teljes összhangban együttműködni, ahhoz a féltekéket középen összekötő idegpályarendszer tökéletes munkája szükséges. Ez a rendszer a csecsemőkorban a kúszás és a mászás megtanulásával lesz teljesen aktív. Mindkét keresztezett mozgásforma segít abban, hogy az addig külön-külön működő féltekék különböző funkciói összehangolódjanak. Így az agy egységes információként tudja kezelni a két szembe és fülbe érkező ingereket, valamint a test jobb és bal oldaláról jövő mozgásos és érintéses információkat. Nem csak a testből bejövő impulzusokat integrálja, hanem a test minden irányú mozgását is koordinálja. Ezzel párhuzamosan az emberi viselkedésben megjelennek azok a sajátosságok, amelyek a két agyféltekére jellemzőek. Összehangolódnak az érzések a tényekkel, a képek a szavakkal, az időbeni eligazodás a térben való tájékozódással, a kreativitás a logikai gondolkodással, és az ösztönösség a tudatossággal.

Minden új képesség elsajátításához, minden tanulási folyamathoz szükség van mind a két agyfélteke közreműködésére. Ahhoz, hogy folyamatosan tudjunk olvasni, képesek legyünk színesen megfogalmazni a gondolatainkat, hogy tudjunk helyesen írni, és egyszerre figyelni és gondolkodni, szükségünk van arra, hogy képesek legyünk keresztezni az agyunkban a középvonalat. Ehhez a képességet a keresztező és test felezővonalát átlépő mozgásokkal érhetjük el. Ezek a mozdulatok mindkét agyfélteke egyidejű működését igénylik. Miközben a jobb félteke a test bal oldalát, a bal félteke a test jobb oldalát irányítja, a gyakorlatok végzése visszahat az agy működésére és egyensúlyba hozza a két oldalt.

Babatorna
Fél éves kor után a babák elkezdenek kúszni, majd mászni. Ezek az alapvető mozgásminták keresztezettek, automatikusan érlelik a két agyfélteke közös működését. Ezért nagyon fontos, hogy ne maradjon ki egyik sem a mozgásfejlődés során, mert rizikótényezőt jelentenek később a beszédindulásban, majd óvodás és iskoláskorban a tanulási képességek és a figyelem kialakulásában. Ebben a korban később pedig ülve érdemes elkezdeni a keresztezett mozgások gyakorlását.
• A baba egyik kezével érintsük meg az ellentétes térdét majd a lábfejét. A tenyerével simítsuk meg a másik karját és körbe-körbe a pocakját is.
• Ha már tud ülni, akkor az egyik kezével nyúljon át a teste előtt, és fogja meg a másik oldalon a mellé rakott játékot, miközben a másik kezével megtámaszkodik, hogy el ne dőljön.

Később a járás és a futás szintén keresztezett mozgásminta. Amikor lép az egyik láb, egyszerre lendül vele az ellentétes kar. Annak az ovisnak automatikus a keresztezettsége, aki nehézség nélkül tudja megtanulni az indiánszökdelést, és helyben futáskor is harmonikus marad a mozgása.

Hóangyal a piciknek, nem csak hóban
• Háton fekvésben a karjaival rajzoljon képzeletbeli szárnyakat, közben a lába maradjon mozdulatlan, ezután csak a lába mozdul, és a karja marad lent
• A karjaival szárnyakat, ezzel egy időben a lábaival szoknyát rajzol, de ellentétes ütemben: amíg a karjai felfelé haladnak, addig a lábai összezáródnak
• Fél szárnyat rajzol az egyik karjával és fél szoknyácskát az ellentétes lábával, ezután fordítva

Minden gyakorlatot többször ismételjünk, lehet mondókával, vagy énekkel ritmust adni hozzá.

Pinokkió a nagyobbaknak, mindegyik kéz és láb mást csinál
• Háton fekvésben emelje maga elé a két karját, miközben a két lába terpeszbe lendül, majd vissza a kiinduló helyzetbe; fordítva is lehet: a láb felfelé a karok oldalra mozognak
• Emelje fel az egyik lábát és az ellentétes kezével érintse meg a térdét, majd vissza, és ismételje a másik oldalon
• Miközben az egyik karja felfelé mozdul, addig a másik lába oldalra, félterpeszbe lendül; ugyanez fordítva: a kar oldalra és az ellentétes láb pedig felfelé mozog

A különböző formákat egymás után össze is lehet kapcsolni és pár ütemes mozgássort alkotva érdekes mozgásos játékot lehet kitalálni.

Döglött kutya, az ügyesebbeknek
• Háton fekve emelje magasra a mindkét karját és lábát, majd ugyanúgy, mint az előző gyakorlatokban váltakozva mozgassa azokat
• Azért nehezebb a Hóangyalnál és a Pinokkiónál, mert a kiinduló helyzetben meg kell tartani a végtagokat, és oda is kell visszaemelni a mozgatások után

A leírt gyakorlatok csak ízelítők abból, hogyan lehet keresztező és testfél átlépő gyakorlatokat kitalálni, és együtt játszani a gyerekekkel. Mint minden játéknál, most is fontos a szülők ötletessége, és a közös játék öröme. Az agyféltekék összehangolásának szempontjából teljesen mindegy, hogy a könnyebb vagy a nehezebb gyakorlatokat választjuk, a fejlesztő hatás nem marad el.