JERR Koragyermekkori reflexkorrekció bemutatása

JERR újszülöttkortól iskoláskorig

Közel tíz évig tartó folyamatos munkával, szisztematikusan gyűjtött adatokkal, videófelvételekkel, a gyakorlati és az elméleti tapasztalataim rendszerezésével indult a módszer kidolgozása. A módszerben a gyógypedagógiai, a mozgásfejlesztői, a korai fejlesztői és a reflexkorrekciós szemléletet és módszereket kiegészítettem a saját empirikus eredményeimmel. Érdeklődésem egyre inkább a perinatális tudományok területén végzett kutatások felé irányult és azok eredményeit is beintegráltam a módszer elméleti és gyakorlati hátterébe. Eredetileg a reflexkorrekciós módszer oktatása nem volt célom, ám az általam alkalmazott új szemléletű reflexkorrekciós gyakorlatprogram eredményessége felkeltette a szakemberek érdeklődését.

Végül 2017-re és Andor Ildikó közreműködésével összeállt a JERR tananyag, valamint a Gyakorlatprogram, és dr. Bod Mária fejlődésneurológus mentorálásával elindult a képzés. 2018-ban tizennégy szakembernek adhattuk át JERR terapeuta tanúsítványt, akik 0-15 hónapos korú gyermekeknél alkalmazhatják a módszert. A képzés minden évben elindul, részletek a jerr.hu oldalon találhatók.

A JERR Koragyermekkori reflexkorrekció egy teljesen új filozófiára épülő komplex vizsgáló eljárás és fejlesztő rendszer. Tudományos háttere az INPP, a gyógypedagógia, a fejlődésneurológia, valamint a perinatális tudományok. A fejlődéstani elveken alapuló gyakorlatprogram csecsemőkortól hatéves korig alkalmazható. Célja, hogy az éretlen idegrendszeri működés kialakulása - amely a gyermekeknél a későbbi életkorban figyelmi, tanulási, viselkedésbeli, egyensúlyi és mozgáskoordinációs problémákat okoz -, a lehető legkorábbi életszakaszban megkezdett játékos mozgáselemekkel és gyakorlatokkal megelőzhető legyen. A reflexkorrekció lényege, hogy a gyermek az életkorának megfelelő reflexaktivitással és idegrendszeri érettséggel rendelkezzen.

A primitív reflexek a csecsemőkorban segítséget adnak a helyes fejlődésmenethez, de kisgyermekkorban már akadályozzák a további fejlődést. A gyakorlatprogram célja a primitív reflexek integrációjának és legátlási folyamatának a támogatása. 


Játék - megismerő tevékenység, játéktevékenység, manipuláció, finommotorika, figyelem
Egyensúly - mozgás, testtartás
Reflex - primitív, áthidaló és poszturális reflexek
Reguláció - megnyugtathatóság, táplálás, alvás, viselkedés, aktivitás, figyelem

Gyakorlatprogram

A JERR Gyakorlatprogramjában a játékos mozgáselemek alkalmazása minden esetben úgy illeszkedik a gyermek szükségleteihez, hogy figyelembe veszi az aktuális fejlettségi szintjét és képességeit, valamint alkalmazkodik a család igényeihez. Elemei:

 • Reflex stimuláció, integráció és gátlás
 • Statikus és dinamikus egyensúly
 • Mozgásos képességek (testtartás, mozgáskoordináció, finommotorika)
 • Megismerő tevékenység, manipuláció és vizuális figyelem
 • Szociális interakciók és kommunikáció 
 • Regulációs problémák feloldása

Módszer alkalmazása
1. JERR Kérdőív és információs csomag, szülőedukáció
2. JERR Vizsgálat: információs beszélgetés, játékos képességfelmérés, reflexek vizsgálata, terápiás javaslat, gyakorlatok betanítása és begyakorlása

3. Home-training, videó kontroll
4. Folyamatdiagnosztika, tanácsadás, JERR Gyakorlatprogram személyre szabott alkalmazása,
5. Kiegészítő vizsgálatok és kezelések megtervezése, ütemezése

Milyen problémákban segít a módszer?

 • fejlődési eltérések csecsemőkorban (meglassúbbodás, fejlődési szakaszok kimaradása/felcserélődése, felgyorsult fejlődési ütem)
 • regulációs problémák
 • mozgáskoordinációs, testtartási, tónuseloszlási, egyensúlyi eltérések
 • eltérő reflexaktivitás
 • megismerő- és játéktevékenység minőségi és mennyiségi eltérései
 • eltérések a hangadás/beszéd, kommunikáció, szociális viselkedés és a figyelem területén